Tlačivá

Prihláška do Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

15.11.2012 12:24
  Prihláška do KCHPND Členstvo v klube je dobrovoľné. Zápisné a členské pro nového člena je 5 €. Členský poplatok je treba zaplatiť do 31.1.v danom roku. Po tomto dátume členstvo zaniká a postupuje sa ako pri novom členovi. Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení členského a...