Zápisnice / uznesenia rok 2017

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 25.2.2017 v Kendereši

09.03.2017 19:37
                            Zápisnica zo schôdze výboru                    Klubu chovateľov a priateľov nemeckých...

Zápisnice / uznesenia rok 2016

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 19.11.2016 v Banskej Bystrici.

22.11.2016 12:09
                    Zápisnica zo schôdze výboru             Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg                konanej dňa 19.11.2016 v Banskej...

Zápisnica zo schôdze výboru 13.11.2016

13.11.2016 20:47
Prítomní: Húska M. predseda Filín M. podpredseda Kačinová J. tajomník Kubíková P. pokladník Melicherčík J. poradca chovu Program schôdze: členstvo mgr.Pavla Maliňáka v KCHPND. ... Výbor sa oboznámil s rozsudkom OS Martin z apríla 2016, ktorým prisúdil OS pánovi Maliňákovi členstvo v KCHPND, tiež so...

Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 21:07
                                    Uznesenie                 z Mimoriadnej členskej schôdze       ...

Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 20:23
  Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze   Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg                  konanej v Nitre  dňa 23.10.2016 Program : 1.      ...

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 27.10.2016 v Banskej Bystrici.

05.11.2016 18:00
Prítomní : Húska Matúš, Filin Milan, Kačinová Jana, Kubíková Patrícia, Melicherčík Ján Za KRK : František Kaštan   1. Prerokovanie a odsúhlasenie ukončenia  prebiehajúceho súdneho sporu na KS Banská Bystrica. 2. Následné prerokovanie a jednohlasné odsúhlasenie  zrušenia...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 11.08.2016 v Bojnej

19.08.2016 14:26
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg,   so sídlom: Tesáre 242 ,95621 Jacovce, konanej dňa 11.8.2016 , v Bojnej   Prítomní:     Marek...

Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze KCHPND v Dunajskej lužnej 28.05.2016

04.06.2016 10:53
                        Zápisnica z Mimoriadnej člennskej schôdze KCHPND  so sídlom:Tesáre 242, 95621 Jacovce konanej dňa 28.5.2016 v Dunajskej...

OZNAM

25.04.2016 22:41
    Dňa 15.apríla 2016 bol doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline,  ktorý právoplatnosť  rozsudku Okresného súdu v  Martine č. k. 9C/105/201-273 zo dňa 9.apríla 2015 p o t v r d z u j e. Okresný súd v Martine dňa 9.apríla 2015 rozhodol: Súd zrušuje uznesenie odporcu...

Zápisnica zo schôdze výboru 11.2.2016 v Bojnej

20.02.2016 22:31
                                                         Zápisnica              Zo...

Zápisnice / uznesenia rok 2014

Zápisnica zo schôdze výboru 28.11.2015 v Nitre

24.01.2016 12:51
Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 28.11.2015 v Nitre Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg   Prítomní :  Kubina Marek,  Čmiko Miroslav, Trepáčová Jana, Čerešňáková                       Katarína, Priehoda...

Uznesenie z VČS konanej 8.11. 2015 v Topoľčanoch

24.11.2015 19:43
UZNESENIE z VČS konanej 8.11. 2015 v Topoľčanoch     Členská schôdza berie na vedomie : 1.       Správu predsedu KCHPND 2.       Správu pokladníčky KCHPND 3.       Správu poradcu...

Zápisnica z Výročnej schôdze KCHPND konanej dňa 08.11.2015 v Topoľčanoch

23.11.2015 20:32
Zúčastnení za výbor klubu: Marek Kubina, Miroslav Čmiko, Jana Kačinová, Marián Priehoda  Ospravedlnení: Monika Ambrozová Prítomní: 17 členov, z toho 3 asociovaní (viď. prezenčná llistina) Zapisovateľ: Katarína Čerešňaková Overovateľ: Jana Trepáčová   Program Otvorenie Voľba...

Zápisnica zo schôdze výboru 4.12.2014 Bojnice

28.12.2014 23:20
Zápisnica zo schôdze výboru v Bojniciach zo dňa 4.12.2014 Prítomní : Marek Kubina, Miroslav Čmiko, Jana Kačinová,  Priehoda Marián p. Ambrózová Monika ospravedlnená zapisovateľ : Kačinová Jana overovateľ : Kubina Marek   1.      Prijatý nový...

Uznesenie z Členskej schôdze zo dňa 19.10.2014

19.11.2014 22:15
                              Uznesenie z Členskej schôdze           Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg...

Zápisnica z Členskej schôdze KCHPND konanej dňa 19.10.2014 v Rastislaviciach

19.11.2014 22:05
Zápisnica z Členskej schôdze  Klubu chovateľov a priateľov                                                                  ...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 17.5.2014

17.06.2014 23:26
Zápisnica z konania výborovej schdze zo dňa 17.5.2014 v Oslanoch     Prítomní : Kubina Marek                   Čmiko...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 30.3.2014 v Nitre

01.04.2014 09:47
                                             Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 30.3.2014...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 4.2.2014 Oslany

06.03.2014 14:36
             Zápisnica zo schôdze výboru  KCHPND dňa...

Zápisnice / uznesenia rok 2013

Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 20.9.2013 Nitrianske Rudno

14.11.2013 13:11
                    Zápisnica z Členskej schôdze  konanej dňa 20.9.2013 v Nitrianskom Rudne Prítomní : vid prezenčná listina Prítomní odhlasovali, že  Členskej schôdzi sa môžu zúčastniť aj nečlenovia za : 19,proti : 0, zdržal sa...

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 20.9.2013

11.10.2013 14:27
                           Zápisnica zo schôdze výboru          konanej zo dňa 20.9.2013 v Nitrianskom Rudne   Prítomní : Kubina Marek, Čmiko  Miroslav, Kačinová...

Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND zo dňa 10.7.2013

23.07.2013 20:45
                                                                  Zápisnica so schôdze výboru Klubu chovateľov a priateľov...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 2.6.2013 v Nitre

06.07.2013 16:48
    Zápisnica zo schôdze výboru  KCHPND                zo dňa 2.6.2013 v Nitre   Prítomní :     Kubina Marek                   ...

Uznesenie z MČS 11.5.2013 Oslany

07.06.2013 17:55
                     Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze                            Klubu chovateľov...

Zápisnica z MČS 11.5.2013 Oslany

07.06.2013 17:54
                                 Zápisnica z Mimoriadnej členskej...

Zápisnice / uznesenia rok 2012

Zápisnica so zasadania výboru 11.11.2012

27.11.2012 11:27
                                          Zápisnica zo zasadania výboru zo dňa...

Uznesenie z ČS zo dňa 14.9.2012

15.11.2012 13:38
                                                 ...

Zápisnica z ČS zo dňa 14.9.2012

15.11.2012 13:24
                                                 Zápisnica...

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 2.9.2012

02.09.2012 20:03
  Zápisnica so schôdze výboru Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg                       konaná dňa 2.9.2012 v Rastislaviciach     Prítomní :  ...

Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 25.2.2012

03.03.2012 20:12
                 Zápisnica so schôdze výboru KCHPND              konanej cez komunikačný peer-to peer program dňa 25.2.2012   Prítomní :      predseda p. Nágl Tomáš, podpredseda p. Čmiko...

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 8.10.2011

08.10.2011 20:21
                                                        Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND                  ...

Uznesenie zo dňa 17.9.2011

18.09.2011 20:33
                                        UZNESENIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE                    ...

Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.9.2011

18.09.2011 20:26
                 Zápisnica z Členskej schôdze konanej dňa...

Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 2.7.2011

03.07.2011 20:36
                                     Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND ...

Zápisnica z MČS 21.5.2011

22.05.2011 20:43
                                           ZÁPISNICA Z MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE...